असा बनवला मी UNIQUE BUSINESS PLAN | Ashok Survade | Josh Talks Marathi

प्रश्न खूप होते उत्तर एकाच होतं आणि जे सापडलं, ते गावाकडे परत जायचं आणि ठरलं, अंटार्क्टिका मधून जे आलो, ते शेती करायला त्यांचं एक प्रथम मत होतं कि मुळात ह्या व्यवसायात येऊच नका दुसरी गोष्ट, जर येत असाल तर तुमच्याकडे…

Posts navigation